Automatické dvere

Automatické dvere posuvné sú ideálnym riešením pre vstup do Vašich reprezentačných priestorov.

Sú vhodné pre použitie do priestorov s veľkou migráciou osôb ako sú obchodné domy, banky, ako aj pre všetky ostatné personálne vstupy do budov alebo miestností.

Automatické dvere posuvné únikové

Automatické dvere posuvné únikové sú rozšírenou verziou štandardných posuvných automatických dverí. Uplatnia sa všade tam, kde je potrebné v prípade nebezpečenstva umožniť otvorenie dverí aj pri výpadku elektrickej energie, či akejkoľvek poruchy, vrátane poruchy dverí.

Tento typ dverí je štandardne vybavený dvomi motormi a záložným akumulátorom s permanentne kontrolovanou kapacitou.

Automatické dvere posuvné s panikovou funkciou

Automatické dvere posuvné s panikovou funkciou sú ďalšou modifikáciou posuvných automatických dverí.

Sú vybavené mechanizmom pre otočné otvorenie krídel a pevných bočných dielov, čo pri vzniku paniky umožní otvorenie dverí na dvojnásobnú šírku oproti štandardnej šírke otvorenia posuvných dverí s bočnými dielmi.

Takéto panikové otvorenie dverí je možné vykonať pôsobením tlaku kolmo na posuvné krídlo z vnútornej strany a je ho možné vykonať kedykoľvek za prevádzky dverí, okrem situácie, kedy sú dvere mechanicky uzamknuté.

Automatické dvere teleskopické

Automatické dvere teleskopické sú ďalšími z posuvných automatických dverí.

Sú vybavené dvojitou dráhou posuvných krídel, čo umožňuje posúvať dve krídla do jednej strany. Týmto spôsobom je možné, v porovnaní s klasickými posuvnými dverami, dosiahnuť väčší svetlý otvor dverí pri rovnakej šírke stavebného otvoru.

Vyrábajú sa ako dvojkrídlové jednostranné dvere, kedy sa obidve posuvné krídla posúvajú do jednej strany, alebo štvorkrídlové dvojstranné dvere.

Jednotlivé funkcie dverí sú ovládané programovým prepínačom. O automatiku otvárania sa starajú dva pohybové senzory so vstavanými bezpečnostnými infrazávorami.

 • Ovládanie dverí je možné rozšíriť, prípadne pohybové senzory nahradiť diaľkovým ovládaním, čítačkami kariet, prípadne akýmikoľvek inými impulznými spínačmi podľa priania zákazníka.
 • V prípade jediného vstupu do objektu môžu byť vybavené vonkajším kľúčovým spínačom prvého vstupu a záložným akumulátorom.
 • Uzamknutie dverí zabezpečuje elektromechanický zámok, ktorý je možné doplniť mechanickými podlahovými zámkami jednotlivých krídel.
 • Ako výplň dverí môže byť použité sklo, alebo iná výplň.
 • Automatické dvere otočné sú klasické jedno, alebo dvojkrídlové dvere otvárané automatickým pohonom.
 • Tento typ dverí rešpektuje klasický vzhľad a spôsob otvárania dverí.
 • Jednotlivé funkcie dverí sú taktiež ovládané programovým prepínačom.
 • O automatiku otvárania sa starajú dva pohybové senzory a o bezpečnosť dva páry laserových senzorov na detekciu prekážky.
 • Ovládanie dverí a možnosti jediného vstupu sú riešené rovnako ako pri posuvných dverách.
 • Pri výpadku elektrického prúdu vykonáva automatický pohon funkciu samozatvárača.
 • Tento automatický pohon je možné inštalovať aj na existujúce dvere.

Všetky nami dodávané dvere sú v súlade s aktuálnymi smernicami a normou STN EN 16005

Automatické PLUS pre váš vstup

Máte záujem o naše služby?
Žiadosť o cenovú kalkuláciu
Máte problém a potrebujete servis?
Žiadosť o servisný zásah