Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality pomáha dosahovať dlhodobú prosperitu pre organizácie.

Aby organizácia mohla byť certifikovaná musí mať zavedený plne funkčný systém manažérstva kvality.  Základná požiadavka normy ISO 9001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva kvality a neustále ho zlepšovať.

Naša spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a je certifikovaná od roku 2007 a každoročne úspešne absolvuje audit akreditovanou spoločnosťou SKQS.

Certifikát ISO 9001:2015 – SK

Certifikát ISO 9001:2015 – EN

Máte záujem o naše služby?
Žiadosť o cenovú kalkuláciu
Máte problém a potrebujete servis?
Žiadosť o servisný zásah