Servis

Servis zákazníkom – existujúce inštalácie a opravy

 • Záručný a pozáručný servis na všetky nami namontované zariadenia po celú dobu ich používania
 • Nástup na servis do 24 hodín od nahlásenia poruchy – podľa naliehavosti prípadu
 • Individuálny prístup
 • Sklad náhradných dielov s nastaveným spôsobom dopĺňania
 • Možnosť podpísania servisnej zmluvy s individuálnymi podmienkami
 • Možnosť servisu zariadení, ktoré neboli dodané a inštalované našou spoločnosťou (po zvážení a overení dostupnosti originálnych náhradných dielov, alebo ich náhrady, na základe dohody so zákazníkom)

Servis potenciálnym zákazníkom

 • Bezplatné vypracovanie cenovej ponuky podľa dodanej dokumentácie a špecifikácie
 • Možnosť obhliadky a zamerania objektu
 • Návrh riešenia

Doplnkové služby

 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích skupiny Bf (zvisle posuvné brány) a Bd (zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel)
 • Odborné poradenstvo
Máte záujem o naše služby?
Žiadosť o cenovú kalkuláciu
Máte problém a potrebujete servis?
Žiadosť o servisný zásah