Vonkajšie posuvné a otváravé brány

Vonkajšie posuvné a otváravé brány

Vonkajšie posuvné brány

Vonkajšie posuvné brány sú tvorené jedným posuvným krídlom, vo výnimočných prípadoch dvomi, proti sebe sa pohybujúcimi krídlami. Brána sa môže pohybovať na kolieskach po koľajnici, ale v ideálnym riešením je posuvná brána samonosná. V obidvoch prípadoch sa o pohon brány stará elektrický pohon, ktorý je dimenzovaný podľa potreby vzhľadom na rozmery a hmotnosť brány a tiež vzhľadom na charakter a intenzitu prevádzky.

Vonkajšie krídlové brány

Vonkajšie krídlové brány sú rovnako ako posuvné brány tvorené jedným alebo dvoma krídlami, ktoré sa ale otvárajú – najčastejšie smerom na pozemok. V prípade potreby a ak to daná situácia umožňuje, je možné krídla brány otvárať aj smerom von. Krídla sú upevnené na nastaviteľných otočných pántoch. Tu sa o pohon brány starajú taktiež elektrické pohony dimenzované na základe rovnakých kritérií.

V rovnakom dizajne ako brána je možné vyrobiť aj vstupnú bránku, prípadne plotové vložky. Rám brány/bránky/plotovej vložky je spravidla tvorený uzavretým oceľovým profilom a ako výplň je najčastejšie použitý ťahokov podľa výberu zákazníka, avšak naša výroba je veľmi flexibilná a dokážeme sa prispôsobiť potrebám a predstavám zákazníka.

Vonkajšia brána – prvá vizitka

Máte záujem o naše služby?
Žiadosť o cenovú kalkuláciu
Máte problém a potrebujete servis?
Žiadosť o servisný zásah