Priemyselné a garážové brány a mreže

Priemyselné brány ISO

Priemyselné brány ISO sú brány postavené na sendvičových 40 mm, prípadne 60 mm hrubých sekciách. Jadro pozostáva z polyuretánovej tvrdej peny. Vonkajšia a vnútorná stena sú tvorené galvanizovaným povrchovo upraveným oceľovým plechom o hrúbke 0,55 mm. Pevný spoj medzi tvrdým penovým jadrom a oceľovým plechom poskytuje vysokú nosnosť. Prerušenie tepelného mostu medzi vonkajšou a vnútornou stenou zaisťuje vysokú tepelnú izoláciu. Riešenie na spôsob pera a drážky a použité bandážové tesnenie sa stará o dobré vzájomné utesnenie sekcií. Hodnota koeficientu k = 0,58 W/m2K a stupeň zvukovej izolácie R´w od ca. 25 dBA poukazuje na vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu sekcií. Vysoko flexibilný tesniaci profil tvorí ukončenie plášťa brány na bočných hranách a na spodnej aj vrchnej sekcii. Názov > ISO < je pre tieto brány v každom ohľade primeraný.

ALU-Rámové sekcionálne brány

ALU-Rámová sekcionálna brána je klasická priemyselná brána s najvyššou schopnosťou presvetlenia. Vodorovné sekcie navzájom pospájané závesmi sa vysúvajú hore pomocou koliečok vo vodiacich lištách. Kvalitná rámová konštrukcia vytvára presklenné polia. Izolované zasklenie spĺňa štandardné požiadavky tepelnej izolácie aj presvetlenia. ALU-rámová brána sa často používa v dielňach, požiarnych zbrojniciach, skladoch nákladnej dopravy atď. – skrátka všade tam, kde je potrebné presvetlenie objektu.

Rolovacie priemyselné brány

Rolovacie priemyselné brány sú vyrobené z hliníkových, alebo oceľových profilov a sú zateplené polyuretánom. Pohon zabezpečuje rovnako ako pri sekčných bránach bočný priemyselný motor. Rolovacie priemyselné brány sú vhodné ako alternatíva k sekčným priemyselným bránam, najmä tam, kde kvôli nedostatku miesta, alebo nevhodnému prekladu nie je možné použitie sekčných brán. Veľkou výhodou rolovacích brán je ich veľmi nízky nárok na priestor – celá brána sa pri otvorení zroluje na hriadeľ nad otvorom brány a nevyžaduje si žiaden ďalší priestor pod stropom.

Pri priemyselných bránach je štandardne použitý trojfázový bočný pohon nasunutý na hriadeli, riadiaca jednotka a bezpečnostné prvky zabezpečujúce bezproblémový a bezpečnostný chod brány pri splnení všetkých požiadaviek platnej legislatívy.

Garážové sekčné brány

Garážové sekčné brány sa od priemyselných odlišujú jednoduchším kovaním a jednofázovým vlečným pohonom s ampérometrickou ochranou. Garážové rolovacie brány sú poháňané rúrkovým pohonom osadeným v hriadeli brány.

Rolovacie mreže

Rolovacie mreže sú modifikáciou rolovacej brány, kedy je ako pancier brány použitá hliníková, oceľová, alebo nerezová mrežovina, prípadne sú ako pancier brány použité presvetľovacie okienkové lamely bez akrylovej výplne.

Naša spoločnosť je oficiálnym partnerom firmy ALPHA DEUREN INTERNATIONAL BV od roku 2002. Taktiež sme dlhoročným oficiálnym partnerom firiem Ferdinand Braselmann GmBH & Co. KG, Building Plastics, s.r.o., Alulux GmbH, Alukon GmbH.

Máte záujem o naše služby?
Žiadosť o cenovú kalkuláciu
Máte problém a potrebujete servis?
Žiadosť o servisný zásah