Požiarne uzávery z hliníka

Protipožiarne dvere, fasády a uzávery sú nevyhnutnou požiadavkou 21. storočia.

Uzatvorenie kotolní, alebo výrobných priestorov protidymovým a protipožiarnym uzáverom už nie je luxus ale nevyhnutná bezpečnostná požiadavka.

Pri výbere protipožiarnych dverí je nutné dbať na ich protipožiarnu kategóriu. Tieto sú značené odolnosťou meraných v minútach. Tieto hodnoty výrobcovia uvádzajú v technickej dokumentácii, tiež sú súčasťou projektových dokumentácií stavieb.

Funkcia protipožiarnej ochrany pri našich hliníkových dverách pevných oknách a fasádach je dosiahnutá vložením protipožiarneho materiálu do komôr profilu k tomu určených. Špeciálne vyvinuté tesniace pásky, ktoré napučia v prípade požiaru, zamedzia v oblasti drážok tvorbe spalín a spolu s tesneniami vytvárajú neviditeľnú tepelnú bariéru, ktorá chráni proti vysokému teplu požiaru minimálne po stanovenú dobu.

Protipožiarne dvere a neotváravé okná je možné vyhotoviť bez prerušenia tepelného mostu pre použitie v interiéri, ale aj s prerušeným tepelným mostom s tepelnoizolačnými vlastnosťami vhodnými pre použitie na vonkajšom plášti budovy.
Ako výplň môže byť použité protipožiarne sklo (izolačné, alebo bez tepelnej izolácie), alebo sendvičová výplň z nehorlavých materiálov, ktoré spĺňajú konkrétnu požiadavku požiarnej odolnosti.

Naša spoločnosť je spracovateľom požiarnych hliníkových systémov ALIPLAST so všetkými potrebnými certifikátmi a oprávneniami na výrobu, servis a kontroly požiarnych uzáverov z týchto systémov.

Ochrana pred požiarom

Máte záujem o naše služby?
Žiadosť o cenovú kalkuláciu
Máte problém a potrebujete servis?
Žiadosť o servisný zásah